A 346 IN IBC CONTAINER (1000L)0506-1000

Overzicht

A 346 is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlaktes, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlaktes en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Licht verontreinigde oppervlaktes en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in één keer worden behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlaktes gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Het product heeft een minimale werkingstijd van 5 minuten.

Behandelde oppervlaktes of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Technische gegevens

Hoeveelheid - l 1000 (IBC)
Ontsmetten / desinfecteren Ja
Voeding en landbouw Ja